top of page
Search
  • Writer's pictureLinda Leppänen

10.3.2023

Saimme tänään 1 tytön ja 4 poikaa Nancyn synnyttämänä hienosti taas luomuna. Emo ja pennut voivat hyvin.


14 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page