top of page
Search
  • Writer's pictureLinda Leppänen

11.3.2023

Eilen oli ilon ja onnen päivä!

Tänään on sitten vuorostaan hieman surullisempi...jouduimme päästämään irti yhdestä pojasta. Ei ollut elinkelpoinen hän.


54 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page