top of page
Search
  • Writer's pictureLinda Leppänen

27.4.2023

Viime vuoden kasvattini Pekka kävi tarkeilla tänään ja kaikki oli kunnossa. Silmätarkki tulee näkyviin myöhemmin.


18 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page