top of page
Search
  • Writer's pictureLinda Leppänen

4.5.2023

Viime vuoden kasvatit Proud Mary (Ella) ja Manly Man (Louis) kävivät vuorostaan terveystarkeilla. Silmät,polvet ja ❤️ olivat molemmilla 👌👌


13 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page