top of page
Search
  • Writer's pictureLinda Leppänen

8.12.2022

Laku ja Nancy kävivät yhdessä virallisilla silmätarkeilla Vetmasterssissa. Molemmat saivat tuloksen: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.

1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page